top of page

Reklamevideo for Vedlausfjell hyttegrend


Jeg ble kontaktet angående en filmproduksjon for Vedlausfjell hyttegrend. Formålet med filmen var å presentere hyttefeltet i seg selv, så vel som muligheter og natur i området rundt. Jeg fikk med meg Fredrik Hinsch fra Avia Produksjon og sammen satte vi i gang. Resultatet er nå blitt lagt ut og kan sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=HCMammerQkM&t=8s


Søk i tags

Ønsker du nye blogginnlegg på e-post?

Ingen tagger enda.
bottom of page